Thamby kwoko yaku na îkal!

Thaûk yîvuku yîeeleetye ndeto kivathûkanyo îthaû ta.

Nîw ndeto ta.

Yîvuku yîeeleetye ndeto kivathûkanyo nî îth ndeto nî.

Kamba Yîvuku Yîeeleetye Ndeto Kivathûkanyo -