Som wendo, mûthenya kîla.

Sua nînîwa imaili maûvoo valua ta. Sua nîenda 3 ndakîka wa saa yaku.

Ambî ûmunthî!

Kamba kasahorow

Yîvuku Yîeeleetye Ndeto Kivathûkanyo: Kamba -

  • Ndeto Ûmunthî: Mûvango
  • Ndeto Ûmunthî: Nyûmba Ya Kwîkîa Ûkunîkîli
  • Ndeto Ûmunthî: Koti
  • Viasala Ûseo
  • Mwîkalo
  • Mûmanyîwa
  • Ûndû