Som wendo, mûthenya kîla.

Sua nîw imaili maûvoo valua ta. Sua end 3 ndakîka wa saa yaku.

Ambî ûmunthî!

Ndeto Ûmunthî: Koti

Yîvuku Yîeeleetye Ndeto Kivathûkanyo: Kamba -

  • Ndeto Ûmunthî: Nyûmba Ya Kwîkîa Ûkunîkîli
  • Ndeto Ûmunthî: Koti
  • Viasala Ûseo
  • Mwîkalo
  • Mûmanyîwa
  • Ûndû
  • Yîsilya